Menu

Regels rondom Black and White Party 14 april

Geplaatst op 10 april 2018 door NSVV

Op 14 april wordt door de activiteitencommissie de Black and White Party georganiseerd. De toenemende eisen vanuit overheid m.b.t beveiliging en controle op drugs en sterke drank maken een professionelere organisatie noodzakelijk. Vergelijk het maar met het schuurfeest, die wij al drie keer hebben georganiseerd. Daarnaast is het ook ingegeven door de gang van zaken bij de jaarlijkse Wir War. De laatste keer hebben vele zich geërgerd aan de gang van zaken m.b.t drankgebruik en de rotzooi die werd achtergelaten.

Als iedereen zich gewoon aan de spelregels houdt, kunnen wij met elkaar er een gezellige party van maken en daar reken ik eigenlijk wel op. Op jullie medewerking en op het gezonde verstand. Hopelijk is het de opmaat naar nog meer mooie feestjes in de komende weken!!

Reacties gesloten.