Menu

Lid worden

Als je lid wil worden van N.S.V.V. stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar:

front@vvnsvv.nl                   (voor jongens en mannen)     of

damesvoetbal@vvnsvv.nl  (voor meisjes en vrouwen)

Er wordt daarna zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om alles te regelen.

Contributie per half jaar:

Senioren         € 100

JO/MO19       € 75

JO/MO17        € 70

JO/MO15        € 65

JO/MO13        € 60

JO/MO11        € 60

JO/MO9          € 60

JO/MO7          € 60

Rustend lid      € 30

Donateur         € 20

65+                 € 10

Tot snel op de voetbal!

 

Opzeggen lidmaatschap
Als je het lidmaatschap van N.S.V.V. wilt beëindigen dient dit uiterlijk 15 juni schriftelijk opgezegd te worden bij de secretaris.

Dit kan per e-mail : secretaris@vvnsvv.nl of per brief: N.S.V.V., Postbus 7336,    3280 AC Numansdorp

Een mondelinge/telefonische mededeling volstaat niet!

Om het lidmaatschap te beëindigen en voor het aanvragen van een overschrijving moet aan de contributieverplichting en eventuele andere financiële verplichtingen voldaan zijn. Ongeacht het tijdstip van opzeggen is de contributie voor het hele huidige seizoen verschuldigd. De automatische incasso na beëindiging van het lidmaatschap stopt op 30 juni.

Ook zullen bij een afmelding of overschrijving zaken die door de vereniging ter beschikking gesteld zijn, ingeleverd moeten zijn.